2018 Toyota RAV 4 - White - Syracuse, NY - Guy's Automotive Inventory Listing
Sales Center: 725 Wolf St      |      Service Center: 700 Hiawatha Blvd E (315) 472-7011

2018 Toyota RAV 4 Stock # 3934